Als ondernemer is het voor de continuïteit van jouw onderneming van belang om niet alleen te reageren op de effecten van een situatie, maar om de oorzaak van verandering te begrijpen. Als MKB CFO wil ik benadrukken dat symptoombestrijding niet bedraagt aan de groei van jouw onderneming op de lange termijn. Daarom is proactief zijn de sleutel om de onderliggende oorzaken van problemen aan te pakken.

Graag leg ik je uit waarom dit zo belangrijk is:

Oorzaken en problemen identificeren
Ten eerste, door de oorzaken van problemen te identificeren, krijg je een beter inzicht in de financiële impact ervan. Alleen reageren op de effecten maakt het moeilijk om de volledige financiële gevolgen te begrijpen en nauwkeurige voorspellingen te doen. Door de oorzaken te begrijpen, krijg je een realistischer beeld van de financiële situatie en kan je beter geïnformeerde beslissingen nemen.

 Pak aan bij de kern

Ten tweede, door de oorzaken aan te pakken, neem je strategische maatregelen om herhaling van problemen te voorkomen. Het is niet voldoende om telkens te reageren op dezelfde problemen en tijdelijke oplossingen te bieden. Als je de oorzaken begrijpt, kan je gerichte acties ondernemen, zoals het herzien van de interne processen, het aanpassen van contracten of het identificeren van risicofactoren. Dit stelt je in staat om de financiële stabiliteit en groei van de onderneming op lange termijn te waarborgen.

Kennis biedt nieuwe kansen
Tenslotte, het begrijpen van de oorzaken kan ook nieuwe kansen met zich meebrengen. Door dieper te graven en de onderliggende redenen te begrijpen, kan je mogelijk nieuwe markttrends of groeigebieden ontdekken.

Als MKB CFO ben ik ervan overtuigd dat door het gebruik van mijn expertise en inzichten we proactief kunnen handelen, oorzaken weten aan te pakken, waardevolle inzichten kunnen verschaffen aan het managementteam en hen kunnen ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen.

 

GUUS