Groeibedrijven hebben een eeuwige haat-liefdeverhouding met cash en winst . Als ondernemer zie je een unieke kans voorbijkomen en daar wil je dan direct op inspelen. Logisch, je bent tenslotte niet voor niets ondernemer geworden.  Ik geef je een voorbeeld. Jarenlang ging het in de tech-sector bergopwaarts en was tot voor kort alleen het toekomstperspectief belangrijk. Nu moet opeens ook het verdienmodel kloppen, want investeerders willen, niet onterecht, ook wel eens winst zien. Opeens blijken veel ondernemingen helemaal niet zo solide als ze in aanvang leken. Groeibedrijven in deze sector zijn natuurlijk geen uitzondering op de regel. Ieder bedrijf heeft te zorgen voor return on investment en dus gewoon cash!

 Mijn inzicht…

Als je het niet eens lukt om 1% winstgevend te zijn, dan komt op een gegeven moment de continuïteit van je bedrijf in gevaar. Elk jaar gaan er duizenden bedrijven failliet. Naast invloeden van buitenaf, zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne,  sterk stijgende inflatie en oplopende rente, ligt nog maar al te vaak de oorzaak van het faillissement binnen het bedrijf zelf.

Waarom vertel ik je dit?

We zijn gewend om ons te focussen op omzet en hoeveel deze ten opzichte van voorgaand jaar is gegroeid. Dat is ook heel begrijpelijk. Als ik voor het eerst met een bedrijf kennis maak, dan krijg ik vaak als eerste te horen wat voor fantastische omzetten ze hebben behaald. Ook op netwerkborrels of verjaardagen, krijg ik indrukkende omzetcijfers terug. Ook bij awards voor ondernemers is omzet één van de belangrijkste beoordelingscriteria. En dan hebben we nog de boekhoudkundige regels waar de hele financiële wereld zich aan heeft te houden. En waar beginnen we in de winst- en verliesrekening mee…. precies! Omzet.

Even een zijstap. In onze hersenen verwerken we hetgeen we als eerste zien als het belangrijkste. Wat we maar vaak genoeg horen wordt de norm. We noemen dit het principe van zien en horen. Daardoor worden doel en middel regelmatig door elkaar heen gehaald. De focus ligt op omzet en is dan automatisch het belangrijkste doel, terwijl dit juist één van de middelen is om de ambities van jouw bedrijf te verwezenlijken.

Wat raad ik je aan?

Verleg je focus dus naar jouw ambities en zet een winstgevend bedrijfsmodel voorop, want een positieve winst is nodig om jouw ambities te realiseren. Hier geldt ook het principe van zien en horen. Als wordt gesproken over winst dan wordt vaak bedoeld de boekhoudkundige winst, beïnvloed door boekhoudregels, waaronder afschrijvingen, afwaarderingen, voorzieningen, enzovoorts. Maar voor wie is die boekhouding van belang? Jij wil, als ondernemer, uiteindelijk een cashflow positief verdienmodel! Cash is nog steeds king! Dus verschuif je focus van boekhoudkundige winst naar pure cashflow.

Hoe krijg je deze positieve cashflow zichtbaar?

Gebruik hiervoor een aparte bankrekening. Maandelijks stort je daar de overtollige cashflow op, zijnde de door jouw berekende ‘winst’. Als je dan een gedeelte moet terugstorten op je betaalrekening dan wordt ook meteen duidelijk dat je van je ‘winst’ afsnoept.

Een deel van deze ‘winst’ vloeit als investering weer terug in je bedrijf, om op een gezonde wijze jouw groeiambities te kunnen financieren. Zo maak je vanzelf het verschil, simpelweg omdat je deze financiert vanuit een cashflow positief verdienmodel. Jouw winst!

 Wat levert dat nou eigenlijk op?

Het mooie is dat door het verleggen van de focus je meteen meerdere problemen aan pakt. Het zorgt ervoor dat je:

• Inzicht krijgt in je liquiditeit en hoe je deze kan beïnvloeden
• Op je bankrekening ziet of je winst realiseert
• Een buffer opbouwt aan beschikbare liquide middelen
• Gunstigere financieringsvoorwaarden ontvangt, omdat je kan aantonen dat je verdienmodel cashflow positief is en je dus in              staat bent om rente en aflossing te voldoen
• Inzicht krijgt of je verdienmodel wel winstgevend is

Met dit inzicht ontstaat grip en rust. Je weet hoeveel geld je waarvoor kunt gebruiken en dus ook wanneer je geen geld meer kan uitgeven.

Creëer jouw inzicht en focus op cashflow en realiseer dat jouw winst gelijk staat aan een cashflow positief verdienmodel!

Meer weten?

Wil je ook weten hoeveel ‘winst’  jij naar jouw nieuwe bankrekening kan overboeken en hoe jij jouw ambitieuze groeiambities wel kan realiseren? Plan dan direct via onze website een afspraak in voor een strategische sessie. En ja, die is gratis!

 GUUS